(C) 2012 - 2024 by Mourad Louha · All rights reserved.
 Privacy  ·  Imprint

Tilasto

In the following an alphabetically sorted list of all Excel functions for the category Tilasto of the current version of Microsoft Excel as well as their translations in the selected language. Please note, that in earlier versions of Excel the translations may be different. A detailed list of the translations for each function from Microsoft Excel 2010 and above can be found in the linked article.

Käännökset

TuoteMicrosoft Excel (Office 365)
LuokkaTilasto
LähdekieliFinnish
Kohdekieli
AEnglish
ARVON.MUKAAN.KESKIARVORANK.AVG
ARVON.MUKAAN.TASANRANK.EQ
BEnglish
BEETA.JAKAUMABETA.DIST
BEETA.KÄÄNTBETA.INV
BINOMI.JAKAUMABINOM.DIST
BINOMI.JAKAUMA.ALUEBINOM.DIST.RANGE
BINOMI.JAKAUMA.NEGNEGBINOM.DIST
BINOMIJAKAUMA.KÄÄNTBINOM.INV
CEnglish
CHINELIÖ.JAKAUMACHISQ.DIST
CHINELIÖ.JAKAUMA.OHCHISQ.DIST.RT
CHINELIÖ.KÄÄNTCHISQ.INV
CHINELIÖ.KÄÄNT.OHCHISQ.INV.RT
CHINELIÖ.TESTICHISQ.TEST
EEnglish
EKSPONENTIAALI.JAKAUMAEXPON.DIST
ENNUSTE.ETSFORECAST.ETS
ENNUSTE.ETS.CONFINTFORECAST.ETS.CONFINT
ENNUSTE.ETS.KAUSIVAIHTELUFORECAST.ETS.SEASONALITY
ENNUSTE.ETS.STATFORECAST.ETS.STAT
ENNUSTE.LINEAARINENFORECAST.LINEAR
FEnglish
F.JAKAUMAF.DIST
F.JAKAUMA.OHF.DIST.RT
F.KÄÄNTF.INV
F.KÄÄNT.OHF.INV.RT
F.TESTIF.TEST
FIIPHI
FISHERFISHER
FISHER.KÄÄNTFISHERINV
GEnglish
GAMMAGAMMA
GAMMA.JAKAUMAGAMMA.DIST
GAMMA.JAKAUMA.KÄÄNTGAMMA.INV
GAMMALNGAMMALN
GAMMALN.TARKKAGAMMALN.PRECISE
GAUSSGAUSS
HEnglish
HYPERGEOM_JAKAUMAHYPGEOM.DIST
JEnglish
JAKAUMAN.VINOUSSKEW
JAKAUMAN.VINOUS.POPSKEW.P
KEnglish
KASVUGROWTH
KESKIARVOAVERAGE
KESKIARVO.GEOMGEOMEAN
KESKIARVO.HARMHARMEAN
KESKIARVO.JOSAVERAGEIF
KESKIARVO.JOS.JOUKKOAVERAGEIFS
KESKIARVO.TASATTUTRIMMEAN
KESKIARVOAAVERAGEA
KESKIHAJONTA.PSTDEV.P
KESKIHAJONTA.SSTDEV.S
KESKIHAJONTAASTDEVA
KESKIHAJONTAPASTDEVPA
KESKIPOIKKEAMAAVEDEV
KESKIVIRHESTEYX
KORRELAATIOCORREL
KOVARIANSSI.PCOVARIANCE.P
KOVARIANSSI.SCOVARIANCE.S
KULMAKERROINSLOPE
KURTKURT
LEnglish
LASKECOUNT
LASKE.ACOUNTA
LASKE.JOSCOUNTIF
LASKE.JOS.JOUKKOCOUNTIFS
LASKE.TYHJÄTCOUNTBLANK
LEIKKAUSPISTEINTERCEPT
LINREGRLINEST
LOGNORM.KÄÄNTLOGNORM.INV
LOGNORM_JAKAUMALOGNORM.DIST
LOGREGRLOGEST
LUOTTAMUSVÄLI.NORMCONFIDENCE.NORM
LUOTTAMUSVÄLI.TCONFIDENCE.T
MEnglish
MAKSMAX
MAKS.JOSMAXIFS
MAKSAMAXA
MEDIAANIMEDIAN
MINMIN
MIN.JOSMINIFS
MINAMINA
MOODI.USEAMODE.MULT
MOODI.YKSIMODE.SNGL
NEnglish
NELJÄNNES.SISQUARTILE.INC
NELJÄNNES.ULKQUARTILE.EXC
NORMAALI.JAKAUMANORM.DIST
NORMAALI.JAKAUMA.KÄÄNTNORM.INV
NORMITASTANDARDIZE
NORM_JAKAUMA.KÄÄNTNORM.S.INV
NORM_JAKAUMA.NORMITNORM.S.DIST
OEnglish
OIKAISTU.NELIÖSUMMADEVSQ
PEnglish
PEARSONPEARSON
PEARSON.NELIÖRSQ
PERMUTAATIOPERMUT
PERMUTAATIOAPERMUTATIONA
PIENISMALL
POISSON.JAKAUMAPOISSON.DIST
PROSENTTIJÄRJESTYS.SISPERCENTRANK.INC
PROSENTTIJÄRJESTYS.ULKPERCENTRANK.EXC
PROSENTTIPISTE.SISPERCENTILE.INC
PROSENTTIPISTE.ULKPERCENTILE.EXC
SEnglish
SUUNTAUSTREND
SUURILARGE
TEnglish
T.JAKAUMAT.DIST
T.JAKAUMA.2ST.DIST.2T
T.JAKAUMA.OHT.DIST.RT
T.KÄÄNTT.INV
T.KÄÄNT.2ST.INV.2T
T.TESTIT.TEST
TAAJUUSFREQUENCY
TODENNÄKÖISYYSPROB
VEnglish
VAR.PVAR.P
VAR.SVAR.S
VARAVARA
VARPAVARPA
WEnglish
WEIBULL.JAKAUMAWEIBULL.DIST
ZEnglish
Z.TESTIZ.TEST

Machine translation

This text has been machine translated.

Missing translation

This text has not been translated yet.