(C) 2012 - 2024 by Mourad Louha · All rights reserved.
 Privacy  ·  Imprint

Kaikki

In the following an alphabetically sorted list of all Excel functions for the current version of Microsoft Excel as well as their translations in the selected language. Please note, that in earlier versions of Excel the translations may be different. A detailed list of the translations for each function from Microsoft Excel 2010 and above can be found in the linked article.

Käännökset

TuoteMicrosoft Excel (Office 365)
LuokkaKaikki
LähdekieliFinnish
Kohdekieli
AEnglish
ACOSACOS
ACOSHACOSH
ACOTACOT
ACOTHACOTH
AIKATIME
AIKA_ARVOTIMEVALUE
ALUEETAREAS
AMORDEGRCAMORDEGRC
AMORLINCAMORLINC
ARABIAARABIC
ARVOVALUE
ARVON.MUKAANRANK
ARVON.MUKAAN.KESKIARVORANK.AVG
ARVON.MUKAAN.TASANRANK.EQ
ASCASC
ASINASIN
ASINHASINH
ASTEETDEGREES
ATANATAN
ATAN2ATAN2
ATANHATANH
BEnglish
BAHTTEKSTIBAHTTEXT
BEETA.JAKAUMABETA.DIST
BEETA.KÄÄNTBETA.INV
BEETAJAKAUMABETADIST
BEETAJAKAUMA.KÄÄNTBETAINV
BESSELIBESSELI
BESSELJBESSELJ
BESSELKBESSELK
BESSELYBESSELY
BINDESBIN2DEC
BINHEKSABIN2HEX
BINOKTBIN2OCT
BINOMI.JAKAUMABINOM.DIST
BINOMI.JAKAUMA.ALUEBINOM.DIST.RANGE
BINOMI.JAKAUMA.NEGNEGBINOM.DIST
BINOMIJAKAUMABINOMDIST
BINOMIJAKAUMA.KÄÄNTBINOM.INV
BINOMIJAKAUMA.KRITCRITBINOM
BINOMIJAKAUMA.NEGNEGBINOMDIST
BITTI.EHDOTON.TAIBITXOR
BITTI.JABITAND
BITTI.SIIRTO.OBITRSHIFT
BITTI.SIIRTO.VBITLSHIFT
BITTI.TAIBITOR
CEnglish
CHIJAKAUMACHIDIST
CHIJAKAUMA.KÄÄNTCHIINV
CHINELIÖ.JAKAUMACHISQ.DIST
CHINELIÖ.JAKAUMA.OHCHISQ.DIST.RT
CHINELIÖ.KÄÄNTCHISQ.INV
CHINELIÖ.KÄÄNT.OHCHISQ.INV.RT
CHINELIÖ.TESTICHISQ.TEST
CHITESTICHITEST
COSCOS
COSHCOSH
COTCOT
COTHCOTH
DEnglish
DBDB
DBCSDBCS
DDBDDB
DESBINDEC2BIN
DESHEKSADEC2HEX
DESIMAALIDECIMAL
DESOKTDEC2OCT
DISKONTTOKORKODISC
EEnglish
ECMA.PYÖRISTÄ.KERR.YLÖSECMA.CEILING
EHDOTON.TAIXOR
EINOT
EKSPONENTIAALI.JAKAUMAEXPON.DIST
EKSPONENTIAALIJAKAUMAEXPONDIST
EKSPONENTTIEXP
ENNUSTEFORECAST
ENNUSTE.ETSFORECAST.ETS
ENNUSTE.ETS.CONFINTFORECAST.ETS.CONFINT
ENNUSTE.ETS.KAUSIVAIHTELUFORECAST.ETS.SEASONALITY
ENNUSTE.ETS.STATFORECAST.ETS.STAT
ENNUSTE.LINEAARINENFORECAST.LINEAR
EPÄSUORAINDIRECT
EPÄTOSIFALSE
ERISNIMIPROPER
EROTUSTEN.NELIÖSUMMASUMXMY2
ETSIFIND
ETSIBFINDB
ETUMERKKISIGN
FEnglish
F.JAKAUMAF.DIST
F.JAKAUMA.OHF.DIST.RT
F.KÄÄNTF.INV
F.KÄÄNT.OHF.INV.RT
F.TESTIF.TEST
FIIPHI
FISHERFISHER
FISHER.KÄÄNTFISHERINV
FJAKAUMAFDIST
FJAKAUMA.KÄÄNTFINV
FONEETTINENPHONETIC
FTESTIFTEST
GEnglish
GAMMAGAMMA
GAMMA.JAKAUMAGAMMA.DIST
GAMMA.JAKAUMA.KÄÄNTGAMMA.INV
GAMMAJAKAUMAGAMMADIST
GAMMAJAKAUMA.KÄÄNTGAMMAINV
GAMMALNGAMMALN
GAMMALN.TARKKAGAMMALN.PRECISE
GAUSSGAUSS
HEnglish
HAKULOOKUP
HEKSABINHEX2BIN
HEKSADESHEX2DEC
HEKSAOKTHEX2OCT
HINTAPRICE
HINTA.DISKPRICEDISC
HINTA.LUNASTUSPRICEMAT
HYPERGEOM.JAKAUMAHYPGEOMDIST
HYPERGEOM_JAKAUMAHYPGEOM.DIST
HYPERLINKKIHYPERLINK
IEnglish
IMCOSHIMCOSH
INDEKSIINDEX
IPMTIPMT
ISO.PYÖRISTÄ.KERR.YLÖSISO.CEILING
ISOTUPPER
ISPMTISPMT
ITSEISARVOABS
JEnglish
JAAND
JAKAUMAN.VINOUSSKEW
JAKAUMAN.VINOUS.POPSKEW.P
JAKOJMOD
JOSIF
JOSPUUTTUUIFNA
JOSSIFS
JOSVIRHEIFERROR
KEnglish
KAAVA.TEKSTIFORMULATEXT
KASVUGROWTH
KATKAISETRUNC
KÄY.LÄPISEARCH
KÄY.LÄPIBSEARCHB
KERTOMAFACT
KERTOMA.OSAFACTDOUBLE
KERTYNYT.KORKOACCRINT
KERTYNYT.KORKO.LOPUSSAACCRINTM
KESKIARVOAVERAGE
KESKIARVO.GEOMGEOMEAN
KESKIARVO.HARMHARMEAN
KESKIARVO.JOSAVERAGEIF
KESKIARVO.JOS.JOUKKOAVERAGEIFS
KESKIARVO.TASATTUTRIMMEAN
KESKIARVOAAVERAGEA
KESKIHAJONTASTDEV
KESKIHAJONTA.PSTDEV.P
KESKIHAJONTA.SSTDEV.S
KESKIHAJONTAASTDEVA
KESKIHAJONTAPSTDEVP
KESKIHAJONTAPASTDEVPA
KESKIPOIKKEAMAAVEDEV
KESKIVIRHESTEYX
KESTODURATION
KESTO.JAKSOPDURATION
KESTO.MUUNNMDURATION
KETJUTACONCATENATE
KIINTEÄFIXED
KOKONAISLUKUINT
KOMBINAATIOCOMBIN
KOMBINAATIOACOMBINA
KOMPLEKSICOMPLEX
KOMPLEKSI.ABSIMABS
KOMPLEKSI.ARGIMARGUMENT
KOMPLEKSI.COSIMCOS
KOMPLEKSI.COTIMCOT
KOMPLEKSI.EKSPIMEXP
KOMPLEKSI.EROTUSIMSUB
KOMPLEKSI.IMAGIMAGINARY
KOMPLEKSI.KONJIMCONJUGATE
KOMPLEKSI.KOSEKIMCSC
KOMPLEKSI.KOSEKHIMCSCH
KOMPLEKSI.LNIMLN
KOMPLEKSI.LOG10IMLOG10
KOMPLEKSI.LOG2IMLOG2
KOMPLEKSI.NELIÖJIMSQRT
KOMPLEKSI.OSAMIMDIV
KOMPLEKSI.POTIMPOWER
KOMPLEKSI.REAALIIMREAL
KOMPLEKSI.SEKIMSEC
KOMPLEKSI.SEKHIMSECH
KOMPLEKSI.SINIMSIN
KOMPLEKSI.SINHIMSINH
KOMPLEKSI.SUMIMSUM
KOMPLEKSI.TANIMTAN
KOMPLEKSI.TULOIMPRODUCT
KOODICODE
KOOSTEAGGREGATE
KORKORATE
KORKO.ARVOPAPERIINTRATE
KORKO.EFEKTEFFECT
KORKO.VUOSINOMINAL
KORKOPÄIVÄ.EDELLINENCOUPPCD
KORKOPÄIVÄ.JAKSOTCOUPNUM
KORKOPÄIVÄ.SEURAAVACOUPNCD
KORKOPÄIVÄTCOUPDAYS
KORKOPÄIVÄT.ALUSTACOUPDAYBS
KORKOPÄIVÄT.SEURAAVACOUPDAYSNC
KORRELAATIOCORREL
KORVAAREPLACE
KORVAABREPLACEB
KOSEKCSC
KOSEKHCSCH
KOVARIANSSICOVAR
KOVARIANSSI.PCOVARIANCE.P
KOVARIANSSI.SCOVARIANCE.S
KULMAKERROINSLOPE
KURTKURT
KUUKAUSIMONTH
KUUKAUSI.LOPPUEOMONTH
KUUTIOJOUKKOCUBESET
KUUTIOJOUKKOJENMÄÄRÄCUBESETCOUNT
KUUTIOKPIJÄSENCUBEKPIMEMBER
KUUTIONARVOCUBEVALUE
KUUTIONJÄSENCUBEMEMBER
KUUTIONJÄSENENOMINAISUUSCUBEMEMBERPROPERTY
KUUTIONLUOKITELTUJÄSENCUBERANKEDMEMBER
KUVAUSINFO
LEnglish
LASKECOUNT
LASKE.ACOUNTA
LASKE.JOSCOUNTIF
LASKE.JOS.JOUKKOCOUNTIFS
LASKE.TYHJÄTCOUNTBLANK
LEIKKAUSPISTEINTERCEPT
LINREGRLINEST
LOGLOG
LOG10LOG10
LOGNORM.JAKAUMALOGNORMDIST
LOGNORM.JAKAUMA.KÄÄNTLOGINV
LOGNORM.KÄÄNTLOGNORM.INV
LOGNORM_JAKAUMALOGNORM.DIST
LOGREGRLOGEST
LUONNLOGLN
LUOTTAMUSVÄLICONFIDENCE
LUOTTAMUSVÄLI.NORMCONFIDENCE.NORM
LUOTTAMUSVÄLI.TCONFIDENCE.T
MEnglish
MAKSMAX
MAKS.JOSMAXIFS
MAKSAMAXA
MAKSETTU.KORKOCUMIPMT
MAKSETTU.LYHENNYSCUMPRINC
MAKSUPMT
MDETERMMDETERM
MEDIAANIMEDIAN
MERKKICHAR
MINMIN
MIN.JOSMINIFS
MINAMINA
MINUUTITMINUTE
MKÄÄNTEINENMINVERSE
MKERROMMULT
MOODIMODE
MOODI.USEAMODE.MULT
MOODI.YKSIMODE.SNGL
MSISÄINENMIRR
MULTINOMIMULTINOMIAL
MUUNNACONVERT
MUUTASWITCH
NEnglish
NN
NAPV
NELIÖJUURISQRT
NELIÖJUURI.PIISQRTPI
NELIÖSUMMASUMSQ
NELIÖSUMMIEN.EROTUSSUMX2MY2
NELIÖSUMMIEN.SUMMASUMX2PY2
NELJÄNNESQUARTILE
NELJÄNNES.SISQUARTILE.INC
NELJÄNNES.ULKQUARTILE.EXC
NJAKSONPER
NNANPV
NNA.JAKSOTONXNPV
NORM.JAKAUMANORMDIST
NORM.JAKAUMA.KÄÄNTNORMINV
NORM.JAKAUMA.NORMITNORMSDIST
NORM.JAKAUMA.NORMIT.KÄÄNTNORMSINV
NORMAALI.JAKAUMANORM.DIST
NORMAALI.JAKAUMA.KÄÄNTNORM.INV
NORMITASTANDARDIZE
NORM_JAKAUMA.KÄÄNTNORM.S.INV
NORM_JAKAUMA.NORMITNORM.S.DIST
NOUDA.PIVOT.TIEDOTGETPIVOTDATA
NROARVONUMBERVALUE
NROMERKKIJONONUMBERSTRING
NYTNOW
OEnglish
OBLIG.HINTATBILLPRICE
OBLIG.TUOTTOTBILLYIELD
OBLIG.TUOTTOPROSTBILLEQ
OIKAISTU.NELIÖSUMMADEVSQ
OIKEARIGHT
OIKEABRIGHTB
OKTBINOCT2BIN
OKTDESOCT2DEC
OKTHEKSAOCT2HEX
ON.THAI.NUMEROISTHAIDIGIT
ONEI_TEKSTIISNONTEXT
ONKAAVAISFORMULA
ONLUKUISNUMBER
ONPARILLINENISEVEN
ONPARITONISODD
ONPUUTTUUISNA
ONTEKSTIISTEXT
ONTOTUUSISLOGICAL
ONTYHJÄISBLANK
ONVIITTISREF
ONVIRHISERR
ONVIRHEISERROR
OSAMÄÄRÄQUOTIENT
OSOITEADDRESS
PEnglish
PÄIVÄDAY
PÄIVÄ.KUUKAUSIEDATE
PÄIVÄTDAYS
PÄIVÄT360DAYS360
PÄIVÄYSDATE
PÄIVÄYSARVODATEVALUE
PARILLINENEVEN
PARITONODD
PARITON.ENS.NIMELLISARVOODDFPRICE
PARITON.ENS.TUOTTOODDFYIELD
PARITON.VIIM.NIMELLISARVOODDLPRICE
PARITON.VIIM.TUOTTOODDLYIELD
PEARSONPEARSON
PEARSON.NELIÖRSQ
PERMUTAATIOPERMUT
PERMUTAATIOAPERMUTATIONA
PERUSBASE
PHAKUVLOOKUP
PIENETLOWER
PIENISMALL
PIENIN.YHT.JAETTAVALCM
PIIPI
PITUUSLEN
PITUUSBLENB
POIMI.TEKSTIMID
POIMI.TEKSTIBMIDB
POISSONPOISSON
POISSON.JAKAUMAPOISSON.DIST
POISTA.VÄLITTRIM
POTENSSIPOWER
PPMTPPMT
PROSENTTIJÄRJESTYSPERCENTRANK
PROSENTTIJÄRJESTYS.SISPERCENTRANK.INC
PROSENTTIJÄRJESTYS.ULKPERCENTRANK.EXC
PROSENTTIPISTEPERCENTILE
PROSENTTIPISTE.SISPERCENTILE.INC
PROSENTTIPISTE.ULKPERCENTILE.EXC
PUUTTUUNA
PVMERODATEDIF
PVMMERKKIJONODATESTRING
PYÖRISTÄROUND
PYÖRISTÄ.BAHT.ALASROUNDBAHTDOWN
PYÖRISTÄ.BAHT.YLÖSROUNDBAHTUP
PYÖRISTÄ.DES.ALASROUNDDOWN
PYÖRISTÄ.DES.YLÖSROUNDUP
PYÖRISTÄ.KERRMROUND
PYÖRISTÄ.KERR.ALASFLOOR
PYÖRISTÄ.KERR.ALAS.MATEMAATTINENFLOOR.MATH
PYÖRISTÄ.KERR.ALAS.TARKKAFLOOR.PRECISE
PYÖRISTÄ.KERR.YLÖSCEILING
PYÖRISTÄ.KERR.YLÖS.MATEMAATTINENCEILING.MATH
PYÖRISTÄ.KERR.YLÖS.TARKKACEILING.PRECISE
REnglish
RADIAANITRADIANS
RAJAGESTEP
RIVIROW
RIVITROWS
ROMANROMAN
RTDRTD
SEnglish
SAATU.HINTARECEIVED
SAMA.ARVODELTA
SARAKECOLUMN
SARAKKEETCOLUMNS
SARJA.SUMMASERIESSUM
SATUNNAISLUKURAND
SATUNNAISLUKU.VÄLILTÄRANDBETWEEN
SEKSEC
SEKHSECH
SEKUNNITSECOND
SIIRTYMÄOFFSET
SIIVOACLEAN
SINSIN
SINHSINH
SISÄINEN.KORKOIRR
SISÄINEN.KORKO.JAKSOTONXIRR
SOLUCELL
STPSLN
SUMMASUM
SUMMA.JOSSUMIF
SUMMA.JOS.JOUKKOSUMIFS
SUODATA.XMLFILTERXML
SUUNTAUSTREND
SUURILARGE
SUURIN.YHT.TEKIJÄGCD
TEnglish
TT
T.JAKAUMAT.DIST
T.JAKAUMA.2ST.DIST.2T
T.JAKAUMA.OHT.DIST.RT
T.KÄÄNTT.INV
T.KÄÄNT.2ST.INV.2T
T.TESTIT.TEST
TAAJUUSFREQUENCY
TAIOR
TÄMÄ.PÄIVÄTODAY
TANTAN
TANHTANH
TAULUKKOSHEET
TAULUKOTSHEETS
TEKSTITEXT
TEKSTI.YHDISTÄTEXTJOIN
THAI.KUUKAUSITHAIMONTHOFYEAR
THAI.LUKU.ÄÄNITHAINUMSOUND
THAI.LUKU.MERKKIJONOTHAINUMSTRING
THAI.MERKKIJONON.PITUUSTHAISTRINGLENGTH
THAI.NUMEROTHAIDIGIT
THAI.VIIKONPÄIVÄTHAIDAYOFWEEK
THAI.VUOSITHAIYEAR
TJAKAUMATDIST
TJAKAUMA.KÄÄNTTINV
TKESKIARVODAVERAGE
TKESKIHAJONTADSTDEV
TKESKIHAJONTAPDSTDEVP
TLASKEDCOUNT
TLASKEADCOUNTA
TMAKSDMAX
TMINDMIN
TNOUDADGET
TODENNÄKÖISYYSPROB
TOISTAREPT
TOSITRUE
TOT.ROIRRI
TRANSPONOITRANSPOSE
TSUMMADSUM
TTESTITTEST
TTULODPRODUCT
TULEVA.ARVOFV
TULEVA.ARVO.ERIKORKOFVSCHEDULE
TULOPRODUCT
TULOJEN.SUMMASUMPRODUCT
TUNNITHOUR
TUOTTOYIELD
TUOTTO.DISKYIELDDISC
TUOTTO.ERÄPYIELDMAT
TVARIANSSIDVAR
TVARIANSSIPDVARP
TYÖPÄIVÄWORKDAY
TYÖPÄIVÄ.KANSVÄLWORKDAY.INTL
TYÖPÄIVÄTNETWORKDAYS
TYÖPÄIVÄT.KANSVÄLNETWORKDAYS.INTL
TYYPPITYPE
UEnglish
UNICODEUNICODE
UNICODEMERKKIUNICHAR
URLKOODAUSENCODEURL
VEnglish
VAIHDASUBSTITUTE
VÄLISUMMASUBTOTAL
VALITSE.INDEKSICHOOSE
VALUUTTADOLLAR
VALUUTTA.DESDOLLARDE
VALUUTTA.MURTODOLLARFR
VALUUTTA2USDOLLAR
VARVAR
VAR.PVAR.P
VAR.SVAR.S
VARAVARA
VARPVARP
VARPAVARPA
VASENLEFT
VASENBLEFTB
VASTINEMATCH
VDBVDB
VERKKOPALVELUWEBSERVICE
VERTAAEXACT
VHAKUHLOOKUP
VIIKKO.ISO.NROISOWEEKNUM
VIIKKO.NROWEEKNUM
VIIKONPÄIVÄWEEKDAY
VIRHEEN.LAJIERROR.TYPE
VIRHEFUNKTIOERF
VIRHEFUNKTIO.KOMPLEMENTTIERFC
VIRHEFUNKTIO.KOMPLEMENTTI.TARKKAERFC.PRECISE
VIRHEFUNKTIO.TARKKAERF.PRECISE
VUOSIYEAR
VUOSI.OSAYEARFRAC
VUOSIPOISTOSYD
WEnglish
WEIBULLWEIBULL
WEIBULL.JAKAUMAWEIBULL.DIST
YEnglish
YHDISTÄCONCAT
YKSIKKÖMMUNIT
ZEnglish
Z.TESTIZ.TEST
ZTESTIZTEST

Machine translation

This text has been machine translated.

Missing translation

This text has not been translated yet.